Töö digiteerimine: psühhosotsiaalsed riskitegurid ning tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused

Keywords:

Majanduse digiteerimine on muutnud töö olemust info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva kaugtöö, platvormitöö ja mobiilse töö kaudu. COVID-19 pandeemia puhkedes hakkas üha enam eurooplasi töötama kodust, et järgida sotsiaalse distantseerimise meetmeid.

Artiklis antakse ülevaade mõjust, mida digiüleminek avaldab Euroopa tööjõule ja vaadeldakse selle mõju psühhosotsiaalsetele riskiteguritele (nt tööpinge, töökoormus, töö- ja eraelu tasakaal) ning tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste füüsikalistele riskiteguritele (nt korduvülesanded, kehahoid). Samuti käsitletakse selles vaevuste ennetamist ning töötervishoiu ja -heaolu edendamist.

Laadi alla in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |