Turvalise keskkonna loomine: koduvägivald ja töökoht

Keywords:

Koduvägivalla mõju ohvrite elule piirdub harva selle toimumiskohaga ning enamik ohvreid kogeb seetõttu karjäärikatkestusi. Väärkohtlemise kahjustav mõju ohvrite tervisele, tootlikkusele ja üldisele heaolule võib samuti kahjustada nende töökaaslasi ja tööandjaid.

Aruteludokumendis tuuakse esile, kuidas koduvägivald on probleem töökohal, ning esitatakse ELi ja riikide tasandi õigus- ja poliitikaraamistike näiteid. Samuti soovitatakse kasulikke töökoha meetmeid, mis võivad ohvreid tõhusalt toetada ja aidata võidelda väärkohtlemise vastu.

Laadi alla in: en