You are here

Tervislike töökohtade kampaania 2018–2019

Future Healthy Workplaces Campaigns
2018.–2019. aasta kampaania keskendub ohtlikele ainetele, et suurendada teadlikkust ja edendada ennetuskultuuri töökohtades üle ELi ning pöörata tähelepanu teatavatele töötajate rühmadele.

Kampaania eesmärgid on järgmised:

 • suurendada teadlikkust ohtlike ainetega seotud riskide ennetamise olulisusest, aidates kummutada levinud väärarusaamu;
 • edendada riskihindamist, levitades teavet praktiliste abivahendite kohta ja luues võimalusi heade tavade jagamiseks, mis keskenduvad eelkõige järgmisele:
  • töökohal leiduvate ohtlike ainete kõrvaldamine või asendamine;
  • ennetusmeetmete hierarhia (st õigusaktides sätestatud hierarhia järgimine, et tagada alati kõige tõhusamat tüüpi meetme võtmine);
 • suurendada teadlikkust töökohal kantserogeenidega kokkupuute riskidest, toetades heade tavade vahetamist; EU-OSHA on alla kirjutanud paktile, mille eesmärk on viia ellu ELi kantserogeenide tegevuskava;
 • suunata kampaania erivajaduste ja suurema riskitasemega töötajate rühmadele, pakkudes neile kohandatud teavet ja heade tavade näiteid; sellised töötajate rühmad on muu hulgas järgmised:
  • naised;
  • rändajatest töötajad;
  • noored;
  • töötajad, kelle suurem risk on tingitud valdkonnast või töökohast;
  • ajutised töötajad ja mitteametlikult töötavad inimesed;
 • suurendada teadlikkust õigusraamistikust, mida töötajate kaitsmiseks juba kohaldatakse, samuti tutvustada teatavaid poliitilisi arengusuundi.