Cirkulær økonomi og arbejdsmiljø: Politiske anbefalinger og tiltag for centrale interessenter

Keywords:

Vigtige EU-politiske ændringer supplerer initiativer, der tager sigte på mere miljømæssigt bæredygtige praksisser. Overgangen hen imod gennemførelsen af den cirkulære økonomi vil uundgåeligt få konsekvenser for arbejdspladserne og arbejdsmiljøet.

Dette politiknotat giver specifikke interessenter politiske anbefalinger og tiltag, der er fremkommet i forbindelse med EU-OSHA's fremsynsundersøgelse af den cirkulære økonomi og dens mulige indvirkning på arbejdsmiljøet. Den giver også et overblik over de vigtigste grønne initiativer på EU-plan, der støtter tværpolitisk formidling.

Download in: en