Fremsynsundersøgelse om den cirkulære økonomi og dens indvirkning på arbejdsmiljøet: Hvordan kan udsigterne for de mest berørte sektorer blive bedre?

Keywords:

Miljømæssigt bæredygtige praksisser støttes i stigende grad af ændringer i EU's politik og relaterede initiativer. EU-OSHA har vurderet den cirkulære økonomis indvirkning og dens potentielle konsekvenser for arbejdsmiljøet frem til 2040.

Denne politik bygger på EU-OSHA's seneste fremsynsundersøgelse om de fremtidige konsekvenser af den cirkulære økonomi. De muligheder, der følger af undersøgelsesresultaterne, giver politiske beslutningstagere og interessenter mulighed for at forbedre arbejdsmiljøudsigterne i fire af de mest berørte sektorer: byggeri, energi, fremstilling og transport.

Download in: en