Fremsynsundersøgelse om den cirkulære økonomi og dens indvirkning på arbejdsmiljøet: Forbedring af arbejdsmiljøudsigterne for sårbare arbejdstagere

Keywords:

Mere miljømæssigt bæredygtige praksisser er inden for rækkevidde takket være EU's nye politikker og initiativer på området. Tiltagene på området lover en positiv udvikling med hensyn til klimaforandringer, beskæftigelse og arbejdsmiljø.

På grundlag af det arbejde, der er udført i EU-OSHA's fremsynsundersøgelse om den cirkulære økonomis indvirkning på arbejdsmiljøet, fokuserer dette politiske notat på sårbare arbejdstagere. Det dækker potentielle arbejdsmiljømæssige konsekvenser for denne gruppe og foreslår tiltag, der kan forbedre fremtidsudsigterne.

Download in: en | fr | hr | lt |