Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatisering af fysiske opgaver ved hjælp af AI-baserede systemer på arbejdspladsen: eksempler og anbefalinger

Keywords:

Salget af industrirobotter steg med 31 % mellem 2020 og 2021, og med den stigende anvendelse heraf ude på arbejdspladserne er der opstået nye muligheder og udfordringer for arbejdsmiljøet. Dette policydokument fokuserer på tre europæiske virksomheder i forskellige størrelser, som har implementeret avanceret robotteknologi til automatisering af opgaver i varierende grad.

Inddragelse af medarbejderne tidligt i processen, klar kommunikation af årsagerne og målene bag automatiseringen og tilbud om oplæring og uddannelse var nogle af de vigtigste faktorer, der hjalp virksomhederne i forbindelse med implementeringen.

Download in: el | en | fr | mt | ro |