Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Automatisering af kognitive opgaver på arbejdspladsen ved hjælp af AI-baserede systemer: eksempler og anbefalinger

Keywords:

En norsk virksomhed, der beskæftiger sig med gasinfrastruktur, en britiskbaseret nonprofitorganisation, der arbejder inden for journalistik og politik, og en tysk koncern har alle integreret AI-baserede systemer til automatisering af kognitive opgaver på arbejdspladsen. Systemerne hjælper medarbejderne med deres kerneopgaver og giver dem mulighed for at arbejde under bedre arbejdsmiljøforhold.

Dette policydokument omhandler erfaringerne fra de tre virksomheder – alle af forskellig størrelse – og dokumentet indeholder anbefalinger til implementeringen af disse teknologier på arbejdspladsen, under hensyntagen til arbejdstagernes fysiske og psykiske velbefindende samt databeskyttelse.

Download in: en | es | hr | mt |

Yderligere publikationer om dette emne