Sammendrag Avanceret robotautomatisering: sammenlignende casestudierapport

Keywords:

Avanceret robotteknologi og AI-baserede systemer til automatisering af kognitive og fysiske opgaver giver lovende resultater inden for mange sektorer. Denne rapport bidrager til forskningen i implementeringen og forvaltningen af disse systemer på europæiske arbejdspladser, især på arbejdsmiljøområdet.

I rapporten fremlægges resultaterne af 11 casestudier, der er udarbejdet af EU-OSHA, og som belyser muligheder, udfordringer, drivkræfter og barrierer for sikker implementering af sådanne systemer. Anbefalingerne fokuserer på nuværende og fremtidig anvendelse, navnlig med hensyn til menneskecentreret design og tiltag for at understøtte arbejdstagernes accept.

Download in: el | en | et | hu | sl |

Yderligere publikationer om dette emne