Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Implementering af avanceret robotteknologi og AI-baserede systemer til automatisering af opgaver: drivkræfter, barrierer og anbefalinger

Keywords:

Forældede regler og modstand fra arbejdstagerne kan stå i vejen for en vellykket implementering af robotter på arbejdspladsen, når det kommer til arbejdsmiljøspørgsmål. Det har dog vist sig, at virksomheder, der handler tidligt ved at sætte fokus på bedre kommunikation på tværs af virksomheden, medarbejdernes inddragelse og erfaring samt bevidsthed og dialog om regulering, nemmere og bedre kan integrere disse teknologier.

Dette policydokument omhandler barrierer og drivkræfter på arbejdsmiljøområdet, sådan som de fremgår af forskellige rapporter fra virksomheder, der har indført avanceret robotteknologi eller AI-baserede systemer til automatisering af opgaver.

Download in: de | en | et |

Yderligere publikationer om dette emne