Delo na daljavo in tveganje za zdravje med pandemijo covida-19: dokazi s terena in posledice za politiko

Keywords:

Delo na daljavo je podjetjem pomagalo pri razvoju in preživetju med pandemijo covida-19, vendar je delavce izpostavilo večjemu tveganju za kostno-mišična obolenja in težave z duševnim zdravjem.

To poročilo vsebuje pregled vprašanj varnosti in zdravja pri delu, povezanih z delom na daljavo, ter sprejetih ukrepov in predpisov za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Poglobljeni razgovori z delavci in delodajalci v treh izbranih državah so pokazali pozitivne in negativne učinke dela na daljavo med pandemijo.

Ker bo delo na daljavo po pandemiji verjetno bolj razširjeno, se poročilo zaključuje s priporočili za njegovo uspešno izvajanje ob hkratnem zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev.

Prenesi in: en