Povzetek Nadzor in spremljanje delavcev, ki delajo na daljavo: posledice za varnost in zdravje pri delu

Keywords:

V tem dokumentu za razpravo so obravnavane posledice praks (digitalnega) nadzora in spremljanja delavcev, ki opravljajo delo na daljavo, za njihovo varnost in zdravje, pri čemer so obravnavane tudi razlike med delavci, ki delo opravljajo v poslovnih prostorih delodajalca, in delavci na daljavo. Ugotovitve kažejo, da lahko tovrstne prakse sicer povečajo psihosocialna tveganja in negativne rezultate na področju zdravja, vendar ima izvajanje preventivnih ukrepov pozitiven učinek na zmanjšanje teh tveganj in omejevanje vplivov na zdravje.

Ta spoznanja so neprecenljiva za razširitev ukrepov za zaščito varnosti in zdravja pri delu na to novo vrsto delavcev, ki bodo zajeli več oblik dela, organiziranega zunaj poslovnih prostorov delodajalca.

Prenesi in: en