Hibridno delo: nove priložnosti in izzivi za varnost in zdravje pri delu

Keywords:

Po pandemiji covida-19 je v središču pozornosti prehod na hibridno delo, ki je kombinacija dela na daljavo in dela v prostorih delodajalca. Ta dokument za razpravo obravnava pojav hibridnega dela in njegove posledice za delovne pogoje ter varnost in zdravje pri delu. 

Podaja tudi opredelitev hibridnega dela v okviru paradigem dela na daljavo in proučuje njegove glavne značilnosti ter razširjenost med evropskimi delavci. Razkriva, kako hibridno delo spreminja ustaljene normative ter prinaša nove priložnosti in izzive za delodajalce in delavce.

Prenesi in: en