Povzetek - Duševno zdravje na delovnem mestu po pandemiji covida

Keywords:

Pandemija covida-19 je močno vplivala na svet dela. V tem poročilu so predstavljene ugotovitve analize evropskih raziskav o duševnem zdravju pri delu, ki so zajemale obdobja pred pandemijo, med njo in po njej.

Pomembne ugotovitve se nanašajo na različen vpliv na posamezne sektorje, vrsto dela, podskupine delavcev in spol, digitalizacijo in pomen organizacij, ki proaktivno izvajajo ukrepe za varnost in zdravje pri delu. Obravnava psihosocialnih tveganj, povezanih z delom, mora tudi biti del ukrepov za zaščito delavcev tako zdaj kot pred prihodnjimi kritičnimi dogodki.

Prenesi in: en