Povzetek – Zelena delovna mesta ter varnost in zdravje pri delu: predvidevanja glede novih in nastajajočih tveganj, povezanih z novimi tehnologijami, do leta 2020

Keywords:

Da bi EU izpolnila svoje okoljske cilje, si prizadeva za hitro rast zelenega gospodarstva. Zato je pomembno predvideti nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu na zelenih delovnih mestih za zagotovitev, da so ta delovna mesta dobra za okolje ter varnost in zdravje delavcev. V tem povzetku je predstavljena prognostična študija, s katero so bili opredeljeni mogoči prihodnji scenariji za varnost in zdravje na zelenih delovnih mestih ob upoštevanju razvoja na področju zelenih tehnologij v različnih gospodarskih in družbenih razmerah. Na voljo je tudi celotno poročilo z več podrobnostmi o metodologiji in ugotovitvah.

Prenesi in: bg | de | el | en | es | fr | hu | it | no | pl | ro | sk | sl |