Varnost in zdravje v mikro- in malih podjetjih v EU: pogled z delovnega mesta

Keywords:

V poročilu so predstavljene ugotovitve študije glede razumevanja varnosti in zdravja pri delu ter izkušenj v zvezi s tem v 162 mikro- in malih podjetjih, izbranih iz različnih gospodarskih sektorjev v devetih državah članicah EU: v Belgiji, na Danskem, v Estoniji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Romuniji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu. Vsaka študija primera je vključevala obisk v sodelujočem podjetju in pogovor z lastnikom direktorjem in delavcem ter opazovanje dejavnosti v podjetju.

Pristop, ki je bil v preučevanih mikro- in malih podjetjih najpogosteje opažen, je bil močno reaktiven ali je vključeval razumevanje „zdravega razuma“ kot zadostnega ukrepa varnosti in zdravja pri delu ali podcenjevanje tveganj za zdravje. Obstajajo tudi očitne zunanje značilnosti, ki vplivajo na poslovanje ter prakse na področju varnosti in zdravja pri delu v mikro- in malih podjetjih, vključno z nacionalnimi regulativnimi in socialno-ekonomskimi okoliščinami. V poročilu so preučene posledice takih pristopov in okoliščin.

Prenesi in: en