Od politike do prakse: politike, strategije, programi in ukrepi v podporo varnosti in zdravju pri delu v mikro- in malih podjetjih

Keywords:

To poročilo vključuje pregled mogočih načinov podpiranja varnosti in zdravja pri delu v mikro- in malih podjetjih,

ki se spopadajo s posebnimi izzivi pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. V poročilu je z dobrimi primeri iz 12 različnih držav članic EU prikazano, kako se lahko različni posredniki, organi in ustanove na področju varnosti in zdravja pri delu povežejo z mikro- in malimi podjetji ter jim zagotovijo podporo. Raziskane so izkušnje posrednikov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki sodelujejo z mikro- in malimi podjetji, zbrane prek delavnic in pogovorov, opravljenih v devetih državah članicah EU: v Belgiji, na Danskem, v Estoniji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Romuniji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu.

Jasno je, da ne obstaja samo ena rešitev za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev v najmanjših podjetjih, ki bi bila primerna za vse, a je s kombinacijo različnih orodij in pobud, prilagojenih posebnim potrebam posameznega podjetja, mogoče najti najučinkovitejšo in najboljšo rešitev.

V večini okolij in gospodarskih panog je treba storiti veliko več za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v mikro- in malih podjetjih. Na podlagi primerov iz tega poročila se pripravijo priporočila v podporo razvoju nadaljnje politike.

Prenesi in: en