Psychosocial risks in the health and social care sector

Psihosocialna tveganja v sektorju zdravstvenega in socialnega varstva

Keywords:

Med glavnimi izzivi, s katerimi se srečuje sektor zdravstvenega in socialnega varstva, je staranje evropskega prebivalstva, zaradi česar se stara tudi delovna sila, povpraševanje po njej pa narašča. V tem dokumentu so obravnavani psihosocialni dejavniki tveganja, ki vplivajo na zdravje in dobrobit delavcev v tem sektorju.

V njem so obravnavane strategije za obvladovanje tveganja, ki jih izvajajo zdravstvene in socialne organizacije, ter izpostavljene uspešne prakse, kot so participativne intervencije in pobude, namenjene krepitvi odpornosti delavcev. V tem dokumentu je poudarjen tudi pomen obravnavanja organizacijskih virov teh tveganj.

Prenesi in: en