Izpostavljenost psihosocialnim tveganjem in posledice za duševno zdravje evropskih delavcev z nizkim socialno-ekonomskim statusom

Keywords:

Zaradi spreminjajočih se razmer na trgu dela se je povečalo število dejavnikov stresa na področju duševnega zdravja. V tem pregledu so obravnavana psihosocialna tveganja in negativne posledice za duševno zdravje pri evropskih delavcih z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Pandemija covida-19 in digitalizacija sta zlasti izpostavljeni kot močni zunanji gonili, ki vplivata na prisotnost psihosocialnih tveganj in duševno zdravje pri delu te posebne skupine delavcev. 

Izpostavljenih je deset dobrih praks podjetij in deležnikov, s katerimi je mogoče zmanjšati obseg škodljivih posledic za zdravje delavcev z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Ugotovitve bodo podlaga za prihodnje raziskovalne usmeritve in predloge smernic politike za izboljšanje upravljanja in preprečevanja psihosocialnih tveganj v tej skupini delavcev.

Prenesi in: en