Predstavitev – Pomen varnosti in zdravja pri delu ter družbeni stroški poškodb pri delu in poklicnih bolezni

Keywords:

Ta predstavitev povzema rezultate drugega dela projekta agencije EU-OSHA za oceno stroškov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in z delom povezanih smrti na evropski ravni. Za oceno stroškov se uporabljata dva pristopa:

  • pristop od spodaj navzgor, ki temelji na posameznih komponentah stroškov – neposrednih, posrednih in neopredmetenih stroških,
  • pristop od zgoraj navzdol, ki temelji na mednarodnih podatkih gospodarskega bremena poškodb in bolezni.

Ocene stroškov se osredotočajo na pet držav: Finsko, Nemčijo, Nizozemsko, Italijo in Poljsko, za katere je na voljo dovolj podatkov in ki predstavljajo raznolikost Evrope v geografskem, industrijskem in družbenem smislu. Rezultati iz obeh pristopov se primerjajo, upoštevajo se močne in šibke točke ter raziščejo posledice za oblikovalce politik.

Prenesi in: da | de | el | en | fi | fr | lt | mt | pl | ro | sv |