Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Preventivne storitve za področju varnosti in zdravja pri delu: strokovni vidik

Keywords:

V tem dokumentu je predstavljen vidik evropskih strokovnjakov za varnost in zdravje pri delu. Osredotoča se na trenutno razpravo o vlogi preventivnih storitev (notranjih in zunanjih) pri podpiranju skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja. Podrobno je predstavljena tudi trenutna ponudba preventivnih storitev. Poleg tega je poudarjeno, da je treba začeti razpravo na evropski ravni o potrebnih izboljšavah za uskladitev poklicev na področju varnosti in zdravja pri delu ter dela služb za področju varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in: en