Metodologije za opredelitev z delom povezanih bolezni: Pregled pristopov nadzora in opozarjanja

Keywords:

Sistemi opozarjanja in nadzora omogočajo zgodnjo opredelitev z delom povezanih bolezni, uporabiti pa jih je mogoče za dopolnjevanje uradnih podatkov o z delom povezanih boleznih in vzpostavitev preprečevanja, ki temelji na dokazih. Vendar pa je vzpostavljenih le malo takih sistemov.

To poročilo vsebuje pregled obstoječih sistemov opozarjanja in nadzora ter drugih sistemov spremljanja z značilnostmi, ki prav tako omogočajo odkrivanje nastajajočih z delom povezanih bolezni.

V pregledu so opredeljene pomanjkljivosti, kot so pogosto manjkajoče zbiranje podatkov o oceni izpostavljenosti na delovnem mestu, slabo zajetje nekaterih skupin delavcev in bolezni, na primer duševnih bolezni, in slaba povezanost s preprečevanjem na delovnem mestu. Vsebuje tudi primere dobre prakse ter poudarja pomen mednarodnega sodelovanja in razširjanja podatkov za zagotovitev kar največ koristi iz pristopov opozarjanja in nadzora.

Prenesi in: en