Dognanja inšpektorjev za delo glede domnevno zelo tveganih poklicev in sektorjev v Evropi: raziskava EU-OSHA in SLIC

Keywords:

Ob nadaljnjem spreminjanju sveta dela so potrebni novi zorni koti za obravnavo trenutnih pomislekov glede varnosti in zdravja pri delu, hkrati pa je zbiranje primarnih podatkov neposredno pri viru bistvenega pomena. Predhodni izsledki pionirske raziskave odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC) in EU-OSHA, ki izkorišča strokovno znanje inšpektorjev za delo, so pomemben mejnik.

Podatki izpostavljajo zelo tvegane poklice in sektorje ter prinašajo spoznanja, ki jih je mogoče uporabiti za povečanje ozaveščenosti, učinkovito ciljno usmerjanje ukrepov in vplivanje na usposabljanje. Poleg tega lahko ugotovitve pomagajo opredeliti področja, ki jim je treba nameniti pozornost, in določiti učinkovite ukrepe za zmanjšanje tveganj, s katerimi se srečujejo delavci. Poudarjena je tudi vloga inšpektorjev za delo med pandemijo covida-19.

Prenesi in: en