Ravnanje z zaplinjenimi kontejnerji v pristaniščih – tveganja za zdravje in preventivne prakse

Keywords:

To poročilo predstavlja potencialna tveganja za varnost in zdravje, ki se pojavljajo v pristaniščih pri ravnanju s kontejnerji, zaplinjenimi s pesticidi.

Vsebuje pregled mednarodne zakonodaje in literature (znanstvenih publikacij, smernic in člankov), opredeljuje tveganja za varnost in zdravje pri delu in ponazarja praktične primere preventivnih ukrepov in strategij. Avtorji poročila so ugotovili večje pomanjkljivosti v našem znanju in preventivnih praksah. Ta problematika je podcenjena tudi zato, ker so škodljivi učinki na zdravje pomanjkljivo zabeleženi in ker so zaplinjeni kontejnerji le redko pravilno označeni.

Avtorji priporočajo, da se večji poudarek nameni nadzornim ukrepom, kot je denimo ocena tveganja pred odprtjem kontejnerjev, rutinsko pregledovanje kontejnerjev ob prispetju v pristanišče in ukrepi za izvajanje predpisov o označevanju kontejnerjev.

Prenesi in: bg | cs | de | el | en | es | hr | lt | sv |