Informativni bilten 90 – Vzdrževanje ter varnost in zdravje pri delu – statistična slika

Keywords:

Poklicne bolezni in zdravstvene težave, povezane z delom (kot so azbestoza, rak, težave s sluhom in kostno-mišična obolenja), se najpogosteje pojavljajo pri delavcih, ki opravljajo vzdrževalne dejavnosti. Vzdrževalni delavci so izpostavljeni tudi tveganjem za vse vrste nezgod. Eurostatovi podatki iz petih držav EU kažejo, da je vsaj 15–20 % vseh nezgod in 10–15 % nezgod s smrtnim izidom povezanih z vzdrževalnimi dejavnostmi (po podatkih za leto 2006). Pomembno je, da se izvajajo ustrezni postopki za obvladovanje tveganja pri vzdrževalnih dejavnostih ter da se sprejmejo ustrezni preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki opravljajo vzdrževalne dejavnosti.

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |