cover

Izid 41 - Biološki dejavniki

Keywords:

Tema Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003 je prepreèevanje tveganj zaradi nevarnih snovi. Agencija pripravlja celo vrsto biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu, vkljuèno z biološkimi dejavniki. Biološke dejavnike lahko najdemo v razliènih dejavnostih. Ker so redko vidni, se ne zavedamo vedno tveganj, ki jih predstavljajo. Med biološke dejavnike spadajo bakterije, virusi, glivice (kvasovke in plesni) in paraziti.

Prenesiin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |