Povzetek – Pomen varnosti in zdravja pri delu ter družbeni stroški poškodb pri delu in poklicnih bolezni

Keywords:

To poročilo vsebuje podrobnejše podatke o rezultatih drugega dela projekta agencije EU-OSHA za oceno stroškov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in z delom povezanih smrti na evropski ravni. Za oceno stroškov se uporabljata dva pristopa:

  1. pristop od spodaj navzgor, ki temelji na posameznih komponentah stroškov – neposrednih, posrednih in neopredmetenih stroških,
  2. pristop od zgoraj navzdol, ki temelji na mednarodnih podatkih gospodarskega bremena poškodb pri delu in poklicnih bolezni.

Ocene stroškov se osredotočajo na pet držav (Finsko, Nemčijo, Nizozemsko, Italijo in Poljsko), za katere je na voljo dovolj podatkov in ki predstavljajo raznolikost Evrope v geografskem, industrijskem in družbenem smislu. Rezultati iz obeh pristopov se primerjajo, upoštevajo se prednosti in slabosti ter raziščejo posledice za oblikovalce politik.

Prenesi in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |