Povzetek: Poročilo o analizi dobrih praks na delovnem mestu ter potrebah podjetij po podpori

Keywords:

Ta publikacija vsebuje povzetek poročila, v katerem se raziskujejo prakse na delovnem mestu v 36 različno velikih podjetjih iz različnih panog, da bi se obravnavali izzivi staranja delovne sile. Preučujejo se načini, kako bi bilo mogoče starejše delavce dalj časa ohraniti zaposlene ali kako izboljšati zdravje in dobro počutje vseh zaposlenih, ne glede na njihovo starost. Obravnavani so razlogi in vzroki takšnih politik in praks, kot so dejavniki uspeha pri izvajanju ter z njimi povezani izzivi. V študijah primerov je bilo obenem tudi poudarjeno, da se mala in mikro podjetja pri izvajanju takšnih praks spopadajo s posebnimi težavami. Poročilo vsebuje predloge o obliki podpore, ki bi lahko koristila podjetjem, in priporočila za ukrepanje v prihodnosti.

Prenesi in: en