E-fact 71: Kontrolinis sąrašas pavojui nustatyti. Su ekologine statyba susiję darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai

Keywords:

Šis kontrolinis sąrašas pridedamas prie informacinio biuletenio ta pačia tema ir jo paskirtis − padėti nustatyti, kokie pavojai, susiję su ekologiškų pastatų planavimu ir statyba, jų priežiūra, renovacija (modernizavimu) ir griovimu ir atliekų surinkimu statybvietėje, gali grėsti darbuotojų saugai ir sveikatai. Jame taip pat pateikiamos pavyzdinės prevencinės priemonės, padedančios mažinti šiuos pavojus. Palyginti su tradiciniais statybvietėse gresiančiais pavojais, kai kurie DSS pavojai yra nauji ir susiję su naujomis ekologiškomis medžiagomis, technologijomis arba dizainu. Kiti statybos sektoriuje kylantys pavojai yra gerai žinomi, tačiau pasireiškia naujomis, su ekologiškais pastatais susijusiomis aplinkybėmis arba deriniais, kuriems būtina skirti ypatingą dėmesį.

Atsisiųsti in: bg | el | en | fr | is | lt | pl | pt | ro | sl |