Filmo apie saugias darbo vietas apdovanojimas

Healthy Workplaces Film Award

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra nuo 2009 m. Tarptautiniame Leipcigo dokumentinio ir animacinio kino festivalyje apdovanoja geriausius filmus saugių darbo vietų tema. EU-OSHA ne tik įteikia 5 000 EUR premiją, bet ir padengia premijuoto filmo subtitravimo ir skaitmeninių vaizdo diskų išleidimo įvairiomis Europos kalbomis išlaidas. Šie diskai skirti naudoti režisieriams ir platinami per EU-OSHA nacionalinių ryšių punktų tinklą 28 ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse.

Apdovanojimas skiriamas už dokumentinį arba animacinį filmą, kurio dėmesio centre – žmogus kintančiame darbo pasaulyje. Filme turi būti gvildenama politinių ir ekonominių pokyčių poveikio mūsų darbui ir gyvenimo būdui tema arba tokie darbo srities klausimai, kaip fizinės ir psichosocialinės sąlygos, esamos ir naujos rizikos formos darbe.

Informaciją apie taisykles, reikalavimus ir paraiškų teikimo terminus galima rasti Tarptautinio Leipcigo dokumentinio ir animacinio kino festivalio svetainėje.

Filmams taikomi kriterijai

Laureatai: 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m.2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m.