You are here

Internetska interaktivna procjena rizika: besplatan i jednostavan alat za izravan postupak procjene rizika

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Njime se pružaju resursi i znanja potrebna mikroorganizacijama i malim organizacijama da same procjene svoje rizike. Besplatno dostupni na internetu, alati internetske interaktivne procjene rizika pristupačni su i jednostavni za uporabu.

U okviru tih alata moguć je pristup koji vas postupno vodi kroz postupak procjene rizika: počevši od utvrđivanja rizika na radnom mjestu, preko vođenja korisnika kroz postupak provedbe preventivnih mjera i naposljetku do praćenja i izvješćivanja o rizicima.

Što je internetska interaktivna procjena rizika?

Internetska interaktivna procjena rizika uspostavljena je radi pružanja alata koje je lako upotrebljavati, a služe vođenju mikroorganizacija i malih organizacija kroz postupak procjene rizika. Softver internetske interaktivne procjene rizika koji je razvila EU-OSHA 2009. godine, a u uporabi je od 2010. godine, temelji se na nizozemskom alatu procjene rizika poznatom kao RI&E, čija se uporaba pokazala dobrom i uspješnom. 

EU-OSHA-in softver internetske interaktivne procjene rizika pomaže socijalnim partnerima (poslodavcima i organizacijama zaposlenika) i nacionalnim nadležnim tijelima (ministarstvima, inspektoratima rada, institutima za sigurnost i zdravlje na radu itd.) izraditi alate procjene rizika specifične za određeni sektor i usmjerene na mala poduzeća.

Pogledajte internetsku stranicu projekta interaktivne procjene rizika za najnovije informacije o projektu (partnerima i alatima koji su već objavljeni ili u postupku objavljivanja).

Na kojoj se zamisli temelji internetska interaktivna procjena rizika?

Procjena rizika temelj je svakog pristupa upravljanju sigurnošću i zdravljem te je ključna za uspostavljanje zdravog radnog mjesta. U okviru Strategije Europske zajednice o sigurnosti i zdravlju na radu za razdoblje 2007. – 2012., kojom se prepoznaje važnost procjene rizika, zahtijeva se razvoj jednostavnih alata koji će olakšati postupak procjene rizika. Internetska interaktivna procjena rizika uspostavljena je upravo radi toga.

Olakšavanjem procjene rizika takvom se procjenom nastoji povećati broj mikropoduzeća i malih poduzeća koja procjenjuju svoje rizike te kvaliteta njihove procjene rizika. Alatima se poduzećima omogućuje da započnu (ili poboljšaju) postupak procjene rizika. Na taj način alati internetske interaktivne procjene rizika mogu pomoći poduzećima da postanu konkurentnija, primjerice smanjenjem troškova koji su posljedica profesionalnih bolesti ili svođenjem rizika od nesreća na najmanju moguću mjeru, kao i da poboljšaju ukupne radne uvjete i organizacijsku učinkovitost.

Zašto upotrebljavati internetsku interaktivnu procjenu rizika?

Danas je procjena rizika poznat postupak za mnoge organizacije koji se upotrebljava u okviru stotina tisuća radnih mjesta diljem Europe radi prevencije rizika. Međutim, za određena poduzeća, osobito mikroorganizacije i male organizacije, procjena rizika može biti zahtjevan postupak. Internetskom interaktivnom procjenom rizika taj se postupak može olakšati pružanjem potrebnih resursa organizacijama kako bi prevladale taj izazov.

Uporabom alata internetske interaktivne procjene rizika organizacije će također iskoristiti prednosti određenih aspekata:

 • uporaba takvih alata potpuno je besplatna
 • alati su dostupni na internetu
 • dostupna je aplikacija za mobilne telefone
 • alati su usmjereni na određeni sektor
 • alate je u određenoj mjeri moguće prilagoditi uvjetima poduzeća
 • alatima se pruža mogućnost razvoja akcijskog plana i odabira s popisa predloženih mjera

Kako funkcioniraju alati internetske interaktivne procjene rizika?

Postoji pet ključnih koraka u postupku internetske interaktivne procjene rizika:

 1. priprema: tim se alatima do određene mjere omogućuje tvrtkama da prilagode procjene rizika svojim posebnostima tako da odgovore na nekoliko jednostavnim pitanja
 2. utvrđivanje: to uključuje pretraživanje činjenica na radu koje mogu prouzročiti štetu te utvrđivanje osoba koje mogu biti izložene opasnosti
 3. ocjenjivanje: ta se faza sastoji od određivanja prioriteta u pogledu utvrđenih rizika. Određivanje prioriteta u kasnijoj fazi pomaže u odlučivanju o mjerama koje najprije treba provesti.
 4. akcijski plan: alati će zatim pomoći u izradi akcijskog plana i odlučivanju o načinu na koji je potrebno ukloniti ili kontrolirati rizike
 5. izvješće: naposljetku, izvješće i akcijski plan automatski se izrađuju i moguće ih je ispisati i/ili preuzeti, čime se omogućuje bilježenje rezultata postupka procjene rizika

Kako pristupiti internetskoj interaktivnoj procjeni rizika

Za registraciju je potrebna samo valjana adresa e-pošte. Svaki pojedinac ili organizacija može odabrati jedan od dostupnih alata internetske interaktivne procjene rizika koji najbolje odgovara njegovoj ili njezinoj zemlji, sektoru i poduzeću. 

Posjetite dostupne alate internetske interaktivne procjene rizika prema sektoru i prema zemlji na internetskoj stranici projekta.

Uključivanje socijalnih partnera i nacionalnih nadležnih tijela

Svi alati internetske interaktivne procjene rizika izrađeni su uz uključenost socijalnih partnera i/ili nacionalnih nadležnih tijela. Ako ste socijalni partner ili nacionalni institut/nacionalno nadležno tijelo, a želite se uključiti ili razviti jedan ili više sektorskih alata internetske interaktivne procjene rizika, više informacija možete pronaći na internetskoj stranici projekta OiRA.