Kampanja za podizanje svijesti na radnim mjestima o izloženosti karcinogenima – kampanja „No Time to Lose”

Keywords:

Ova se studija slučaja temelji na načinu na koji je britanska organizacija za sigurnost i zdravlje na radu (engl. Institution of Occupational Safety and Health) organizirala kampanju „No Time to Lose” kako bi pomogla riješiti problem raka povezanog s radom. Zahvaljujući podršci više od 220 organizacija i suradnji s partnerima iz cijelog svijeta, kampanja je imala globalni učinak u kojem je više od 100 istaknutih poduzeća potpisalo obećanje iz kampanje za upravljanje izlaganjem na radnom mjestu. Uspjeh je omogućen pažljivim planiranjem i temeljitim konzultacijama te uvrštavanjem povratnih informacija dobivenih iz ciljnih sektora u materijal za kampanju. Uspjeh kampanje dijelom je rezultat trajne evaluacije. Kampanja obuhvaća glavne čimbenike rizika kao što su emisija iz dizelskih motora, azbest, sunčevo zračenje i kristalni silicijev dioksid.

Preuzimanje in: en