Starenje radne snage: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu – pregled istraživanja.

Keywords:

U ovom je pregledu prikazan kontekst u kojem je izvršen pregled: starenje radne snage u Europi. U njemu se istraživanje opisuje kroz tri glavna pitanja: (1.) „Kakve promjene doživljavaju osobe koje stare?”, (2.) „Kakve su posljedice tih promjena tijekom radnog vijeka?” i (3.) „Kojim bi se mjerama sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) mogao promicati održivi rad tijekom radnog vijeka?”. Utvrđuju se nedostatci u trenutačnom znanju te se predstavljaju opći zaključci i moguće posljedice politika, pri čemu se naglašava važnost bolje prevencije za sve radnike i uzimaju u obzir radna sposobnost pojedinaca te konkretne mjere u strategijama za sprječavanje rizika, kao i učinkoviti sustavi sigurnosti i zdravlja na radu (OSH).

Preuzimanje in: en