Det norske arbejdstilsyns risikobaserede strategi: støtte til overholdelse af arbejdsmiljølovgivning (case NO1)

Keywords:

Det norske arbejdstilsyn er ansvarligt for at føre tilsyn med over 220 000 landsbaserede virksomheder med henblik på at fremme arbejdsmiljøet. Dette casestudie beskriver den risikobaserede strategi, som arbejdstilsynet anvender til at optimere tilsynsplanerne og opnå dette.

Ved hjælp af en række informationskilder, fra løse tip til officielle rapporter, bruger inspektørerne strategien – og deres ekspertise – til at nå ud til de brancher, virksomheder og arbejdstagere, der er udsat for de største risici. Strategien dækker forskellige arbejdsmiljøudfordringer og kan potentielt overføres og være til nytte i EU's medlemsstater.

Download in: en