Norges erfaringer fra covid-19-pandemien: støtte til overholdelse af arbejdsmiljølovgivning (case NO3)

Keywords:

Da covid-19-pandemien brød ud, fortsatte ca. halvdelen af de norske arbejdstagere med at arbejde på deres normale arbejdsplads. Det norske arbejdstilsyn blev anmodet om at støtte og fremme overholdelsen af ny lovgivning om infektionsstyring

Dette casestudie beskriver, hvordan arbejdstilsynet bidrog til at begrænse risikoen for spredning af virus ved at tilbyde rådgivning om overholdelse på norske arbejdspladser, herunder for migrantarbejdere. Arbejdstilsynet har ændret sin tilsynspraksis og gør brug af digitale platforme til at nå ud til både virksomhederne og deres medarbejdere.

Download in: en