Norges tværinstitutionelle samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet: støtte til overholdelse af arbejdsmiljølovgivning (case NO2)

Keywords:

Norges tværinstitutionelle samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet opstod gennem et regeringsinitiativ, som skulle tackle spørgsmål vedrørende arbejdsrelateret kriminalitet og såkaldt social dumping. Dette casestudie undersøger, hvordan samarbejdet håndterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen (arbejdsrelateret kriminalitet) og sikrer et ordentligt arbejdsmiljø for udenlandske arbejdstagere (social dumping).

Samarbejdet på tværs af de fire deltagende institutioner giver sine udfordringer, f.eks. med hensyn til informationsdeling og manglen på et fælles IT-system. Det har imidlertid fremvist gode resultater med at styrke bekæmpelsen af arbejdsrelateret kriminalitet.

Download in: en