Norges tilgang til at bidrage til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen: arbejdstilsynets og de forebyggende tjenesters rolle

Keywords:

Denne rapport fremlægger resultaterne af undersøgelser af, hvordan det norske arbejdstilsyn og de forebyggende tjenester bidrager til efterlevelse af arbejdsmiljølovgivningen. Den beskriver Norges nuværende arbejdsmiljøstrategi og skitserer resultaterne af seks emnespecifikke casestudier.

Arbejdstilsynet har gennemgået en vigtig udvikling i de seneste år, bl.a. under pandemien, som har bidraget til at styrke arbejdet med at fremme og håndhæve efterlevelsen af arbejdsmiljølovgivningen. Rapporten ser også på, hvorvidt de forskellige arbejdsmiljøfremmende aktiviteter i Norge kan overføres på andre lande.

Download in: en