Det norske arbejdstilsyns håndhævelses- og vejledningsaktiviteter – Betragtninger og overførbarhed

Keywords:

Dette policynotat præsenterer fire centrale aktiviteter, som det norske arbejdstilsyn udfører. De kan alle overføres på EU's medlemsstater.

For det første er arbejdstilsynets risikobaserede strategi yderst effektiv, når alle tilgængelige tiltag udnyttes. For det andet er det tværinstitutionelle samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse så vellykket på grund af samlokaliseringen af de deltagende instanser, da det giver mulighed for effektiv informationsdeling. Telefontjenesten er særdeles effektiv, da man har sammensat et team fra forskellige fagområder og indført en chatbot. Til sidst præsenteres erfaringerne fra covid-19-pandemien.

Download in: en