Droner, der inspicerer gasinfrastrukturoperatørers arbejdssteder (ID16)

Keywords:

Kognitivt ikke-udfordrende opgaver, der falder ind under 3D-kategorien (dull, dirty, dangerous), er særligt velegnede til automatisering.

Eksemplet med det norske gasinfrastrukturselskab viser fordelene ved at gennemføre AI-baserede systemer med henblik på at udføre opgaver, der af natur kan være kognitive, men hvis arbejdsmiljømæssige påvirkninger på arbejdstagerne primært er fysiske.

Droner udstyret med AI-software understøtter hurtigere og mere effektive inspektioner på stedet uden risiko for skadelige virkninger som følge af fysisk belastning eller udsættelse for ugunstige vejr- og miljøforhold. 

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne