Artificial intelligence-based system for product inspection in manufacturing

AI-baseret system til produktkontrol i fremstillingsprocesser (ID3)

Keywords:

Indførelse af robot- og AI-baserede systemer i produktionen kan påvirke arbejdspladsens hierarki på alle niveauer.

Som beskrevet i dette casestudie har et tysk konglomerats indførelse af computervisionssystemer inden for produktkontrol vist sig at være både omkostningseffektive og nøjagtige, og de har fritaget medarbejderne for en unødvendig arbejdsbyrde.

Den har også ændret rutinen på ledelsesplan, idet skiftet fra en manuel til en automatiseret arbejdsplads har givet nye udfordringer og muligheder for planlægning og styring, som ikke tidligere fandtes.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne