An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

AI-baseret system til visuel genkendelse af farlige partikler i en luftprøve (ID8)

Keywords:

Brugen af AI-teknologi inden for videnskabelig forskning giver mere end blot praktiske fordele.

Et tysk forskningsinstitut anvender et AI-baseret mikroskop, der kan analysere elektronbilledet og detektere og klassificere fibre efter størrelse.

Ud over at erstatte manuelt og ensidigt gentagent arbejde, mindske risikoen for kontaminering af prøver og spare tid, har det også forbedret den sociale dynamik i forskningsgruppen.

De negative og ofte polariserende virkninger af tildelingen af rutineopgaver er forsvundet, og interaktionen og drøftelserne mellem medarbejderne fokuserer nu på mere relevante, intellektuelle og produktive emner.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne