Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Avancerede robotsystemer til inspektion og vedligeholdelse af gas- og olieinfrastruktur (ID10)

Keywords:

For at prioritere medarbejdernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen har Norges statsejede og statsdrevne gasinfrastrukturselskab implementeret robotteknologier.

Tidligere blev inspektionen og vedligeholdelsen af gas- og olieinfrastrukturen foretaget manuelt, hvilket udsatte medarbejdere for risici forbundet med arbejde i trykbeholdere.

Virksomheden anvender nu to robotsystemer. Medarbejderne har fuld kontrol over begge robotsystemer, når de opererer eksternt, og de har erhvervet nye færdigheder. En opdateret tjekliste for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen afspejler kravene i denne nye virkelighed.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne