Højdepunkter

Back to highlights

En ny EU-undersøgelse viser, at stress på arbejdspladsen har været for opadgående i Europa siden covid-19

Image

Mere end fire ud af ti arbejdstagere (44 %) siger, at deres arbejdsbetingede stress er taget til som følge af pandemien, ifølge EU-OSHA's spørgeundersøgelse blandt arbejdstagere OSH Pulse – Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen efter pandemien.

EU-OSHA offentliggør undersøgelsesresultaterne som led i markeringen af verdensdagen for mental sundhed den 10. oktober. De kaster nyt lys over de psykiske og fysiske stressfaktorer, som arbejdstagere står over for, og de arbejdsmiljøforanstaltninger, der gennemføres på deres arbejdsplads.

Næsten halvdelen af respondenterne (46 %) sagde, at de udsættes for alvorligt tidspres eller en uforholdsmæssigt stor arbejdsbyrde. Andre faktorer, der forårsager stress, omfatter ringe kommunikation eller samarbejde inden for organisationen og manglende kontrol over arbejdstempo eller arbejdsprocesser. En ganske stor del af arbejdstagerne rapporterer om en række arbejdsrelaterede sundhedsproblemer, der ofte forbindes med stress: 30 % af respondenterne rapporterede om mindst ét helbredsproblem (generel træthed, hovedpine, trætte øjne, muskelproblemer eller smerter) forårsaget eller forværret af arbejde.

Men mental sundhed er ikke længere et tabuemne. Ifølge 50 % af arbejdstagerne har pandemien gjort det lettere at tale om mental sundhed på arbejdspladsen. Men ikke alle arbejdstagere føler sig trygge ved at tale om, hvordan de har det. Mens 59 % sagde, at de føler sig trygge ved at tale med deres leder eller vejleder om deres mentale sundhedstilstand, er 50 % bekymret for, at åbenhed omkring psykiske problemer kan have negative følger for deres karriere.

For så vidt angår initiativer og aktiviteter på arbejdspladsen for at forebygge eller reducere risiciene sagde 42 %, at de tilbydes information om og uddannelse i trivsel og stresshåndtering på deres arbejdsplads. De har også adgang til rådgivning og psykosocial støtte (38 %) og oplysningskampagner og andre aktiviteter rettet mod at informere omkring sikkerhed og sundhed (59 %).