Jobmuligheder

Hos EU-OSHA har vores medarbejdere et stimulerende og multinationalt arbejdsmiljø. Vores kontorer ligger i Bilbao, som er en by, der emmer af kultur.

Der findes alle typer af profiler hos EU-OSHA, men alle vores medarbejdere – fra projektledere til kommunikationsmedarbejdere og administratorer – besidder de færdigheder, den begejstring og den entusiasme, som vi skal bruge for at gøre Europa til et mere sikkert, sundt og produktivt sted at arbejde.

Læs mere om jobmuligheder i Den Europæiske Union på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) websted.

 

Who we employ

Stillinger hos EU-OSHA kan søges af statsborgere i de 27 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge (EØS-medlemsstater).

EU-OSHA er en arbejdsplads, som sikrer lige muligheder for alle ved ansættelse. Vi modtager ansøgninger om ledige stillinger og praktikpladser uden at forskelsbehandle på grund af køn, hudfarve, race, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, nationalitet, alder, seksuel orientering eller kønsidentitet.

Reserve lists

Reserve lists are composed of candidates who successfully passed a selection procedure for specific positions (see “Vacancies – Completed).

Reserve lists are valid for a certain period and may be extended. Candidates in valid reserve list(s) may be offered a job in line with the Agency’s needs.

For some positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Vi hilser ansøgninger vedrørende konkrete job- eller praktiktilbud velkommen, men tager ikke imod uopfordrede ansøgninger.

Vi kvitterer derfor ikke for modtagelse af uopfordrede ansøgninger og besvarer ikke sådanne ansøgninger.

Enquiries