Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70169I

Info -

medkulturna učinkovitost

Definition:

sposobnost vzajemnega delovanja in sodelovanja z ljudmi različnega kulturnega ozadja za povečanje koristnih rezultatov, zmanjšanje tveganja neuspeha in povečanje možnosti posameznika in organizacije za uspeh v mednarodnem okolju

Context: Info
Context:

Podjetja, ki namenjajo pozornost izboru in izobraževanju kadrov za delo v tujini, so bolj uspešna od tistih, ki to zanemarjajo (Tung, 1981). [...] Gudykunst, Hammer in Wiserman (1977) navajajo tri temeljne namene: a) kulturno samozavedanje, b) medkulturne kompetence in c) medkulturna učinkovitost.

Term reference

Jazbec, Marijana (2005) Medkulturno komuniciranje kot sestavni del poslovnega izobraževanja. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Dostopno tudi na spletni strani: http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_Jazbec-Marijana.PDF (7. 11. 2018)

Translations

 • Български: междукултурна ефективност
 • Čeština: mezikulturní účinnost
 • Dansk: interkulturel effektivitet
 • Deutsch: interkulturelle Effektivität
 • Ελληνικά: διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα
 • English: intercultural effectiveness
 • Español: eficacia intercultural
 • Eesti: kultuuridevaheline paindlikkus
 • Suomi: kulttuurienvälinen tehokkuus
 • Français: efficacité interculturelle
 • Hrvatski: međukulturna učinkovitost
 • Magyar: interkulturális hatékonyság
 • Íslenska: alþjóðageta
 • Italiano: efficacia interculturale
 • Lietuvių: tarpkultūrinės veiklos veiksmingumas
 • Latviešu: starpkultūru efektivitāte
 • Malti: effettività interkulturali
 • Nederlands: interculturele effectiviteit
 • Norsk: interkulturell effektivitet
 • Polski: skuteczność międzykulturowa
 • Português: competências interculturais
 • Română: eficiență interculturală
 • Slovenčina: interkultúrny potenciál
 • Slovenščina: medkulturna učinkovitost
 • Svenska: interkulturell effektivitet