Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62118E

Info -

obvladovanje tveganja

Definition:

sprejetje ukrepov za zmanjšanje možnosti in/ali posledic nevarnosti, ki povzročijo poškodbe, kot so uporaba tišjih strojev ali preprečitev vstopa ljudem na hrupna delovna območja

Context: Info
Context:

Iz dokazov je razvidno, da obvladovanje tveganja za psihosocialno dobro počutje ni en sam dogodek, temveč proces z različnimi fazami, ki zahtevajo spremembe delovnega okolja.

Term reference

Psihosocialna tveganja v Evropi: razširjenost in strategije za preprečevanje, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2014), https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/reports/executive-summary-psychosocial-risks-in-europe-prevalence-and-strategies-for-prevention (22. 10. 2018)

Translations

 • Български: контрол на риска
 • Čeština: kontrola rizik
 • Dansk: risikokontrol
 • Deutsch: Risikokontrolle
 • Ελληνικά: έλεγχος του κινδύνου
 • English: risk control
 • Español: control de riesgos
 • Eesti: riskikontroll
 • Suomi: riskien hallinta
 • Français: contrôle du risque
 • Hrvatski: kontrola rizika
 • Magyar: kockázatkezelés
 • Íslenska: áhættustjórnun
 • Italiano: controllo dei rischi
 • Lietuvių: rizikos kontrolė
 • Latviešu: riska kontrole
 • Malti: kontroll tar-riskju
 • Nederlands: risicobeheer
 • Norsk: risikohåndtering
 • Polski: kontrola ryzyka
 • Português: controlo dos riscos
 • Română: combaterea riscurilor
 • Slovenčina: kontrola rizík
 • Slovenščina: obvladovanje tveganja
 • Svenska: riskkontroll