Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62037E

Info -

enota za preprečevanje tveganj in raziskave

Definition:

ena od treh enot agencije EU-OSHA, ki razvija in izvaja raziskovalne in informacijske projekte, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu

Context: Info
Context:

Od leta 2012 je odgovoren za enoto za preprečevanje tveganj in raziskave v okviru agencije EU-OSHA, ki razvija vsebino varnosti in zdravja pri delu ter vključuje evropsko opazovalnico tveganj.

Term reference

EU-OSHA > Domov > O EU-OSHA > Upravljanje > Vodstveno osebje, spletna stran Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, https://osha.europa.eu/sl/about-eu-osha/governance-eu-osha/senior-staff (18. 10. 2018)

Notes

Deluje na naslednjih področjih: predvidevanje sprememb ter novih in nastajajočih tveganj v okviru dejavnosti predvidevanja (evropska opazovalnica tveganj); dejstva in podatki – zbiranje podatkov in informacij z instrumenti, kot so evropska raziskava o novih in nastajajočih tveganjih v podjetjih ESENER ter pregledi raziskovalnih projektov; razvoj orodij za dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu, kot je projekt spletnega interaktivnega orodja za ocenjevanje tveganj (OiRA); zagotavljanje informacij in pripravljanje prispevkov s področja varnosti in zdravja pri delu za kampanje, ki jih izvaja agencija za ozaveščanje o zdravih delovnih mestih ter  povezovanje znanja, predvsem z razvojem enciklopedije OSHwiki

Translations

 • Български: "отдел „Превенция и изследвания“"
 • Čeština: oddělení prevence a výzkumu
 • Dansk: enhed for forebyggelse og forskning
 • Deutsch: Referat Prävention und Forschung
 • Ελληνικά: Μονάδα Πρόληψης και Έρευνας
 • English: Prevention and Research Unit
 • Español: Unidad de Prevención e Investigación
 • Eesti: ennetuse ja uuringute talitus
 • Suomi: Ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikkö
 • Français: unité «Prévention et recherche»
 • Hrvatski: Odjel za prevenciju i istraživanje
 • Magyar: Megelőzési és Kutatási Osztály
 • Íslenska: Forvarnar- og rannsóknardeild
 • Italiano: unità Prevenzione e ricerca
 • Lietuvių: Prevencijos ir mokslinių tyrimų skyrius
 • Latviešu: Profilakses un pētniecības daļa
 • Malti: miżura ta' prevenzjoni
 • Nederlands: eenheid Preventie en Onderzoek
 • Norsk: Enhet for forebygging og forskning
 • Polski: Jednostka ds. Profilaktyki i Badań
 • Português: Unidade de Prevenção e Investigação
 • Română: unitatea Prevenire și cercetare
 • Slovenčina: oddelenie pre prevenciu a výskum
 • Slovenščina: enota za preprečevanje tveganj in raziskave
 • Svenska: enheten för förebyggande och forskning