Večjezični tezaver agencije EU-OSHA s terminologijo za področje varnosti in zdravja pri delu navaja hierarhično združene besede. Vključuje sopomenke in protipomenke teh besed ter nekatere definicije.

Prenesi
InfoPrenesite si vse izraze iz tezavra EU-OSHA v Excelovi obliki. V polju izberite jezik.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

19641D

Info -

Ocena tveganj

Translations

 • Български: Оценка на риска
 • Čeština: Hodnocení rizika
 • Dansk: risikovurdering
 • Deutsch: Risikobewertung
 • Ελληνικά: εκτίμηση κινδύνου
 • English: Risk assessment
 • Español: evaluación de riesgos
 • Eesti: Riskihindamine
 • Suomi: Riskinarviointi
 • Français: évaluation des risques
 • Hrvatski: Procjena rizika
 • Magyar: Kockázatfelmérés
 • Íslenska: Áhættumat
 • Italiano: valutazione del rischio
 • Lietuvių: Rizikos vertinimas
 • Latviešu: Riska novērtējums
 • Malti: Valutazzjoni tar-riskju
 • Nederlands: risicoschatting/-analyse/-beoordeling, inschatting van het risico
 • Norsk: Risikovurdering
 • Polski: Ocena ryzyka
 • Português: Avaliação de riscos
 • Română: Evaluarea riscului
 • Slovenčina: vyhodnocovanie rizík
 • Slovenščina: Ocena tveganj
 • Svenska: riskvärdering; riskbedömning