Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu – Praktični vodnik

Keywords:

Delavci pogosto zelo podrobno poznajo svoje delo in dobro vedo, kako ga je mogoče opraviti varneje. V vodniku je predstavljeno, kako lahko to znanje uporabijo in dejavno sodelujejo z nadrejenimi pri izboljševanju varnosti in zdravja na delovnem mestu. Opisane so vloge, odgovornosti in pravne obveznosti delavcev, njihovih predstavnikov in delodajalcev ter predstavljeni konkretni primeri ukrepov, ki jih lahko sprejmejo vsi udeleženi, da bi pomembno izboljšali varnost in zdravje pri delu. Vodnik vsebuje tudi koristen kontrolni seznam, ki ga delavci in njihovi zastopniki lahko uporabijo, ko želijo biti prepričani, da storijo vse, kar je potrebno za zmanjšanje tveganja.

Prenesiin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |