Ce Summary

Kaj bo krožno gospodarstvo pomenilo za varnost in zdravje pri delu?

Keywords:

Razvoj krožnega gospodarstva je ključnega pomena, če želimo doseči cilj, ki si ga je zastavila Evropska komisija, da Evropa do leta 2050 postane podnebno nevtralna.

V tem informativnem poročilu o predvidevanjih je na podlagi štirih možnih scenarijev preučen učinek, ki bi ga imelo izvajanje krožnega gospodarstva na delovne razmere ter varnost in zdravje pri delu.

Vsak scenarij ponazarja vpliv različnih odločitev politik, sprejetih v naslednjem desetletju, skupaj pa kažejo, kako zelo se lahko izzivi za varnost in zdravje pri delu v prihodnjih letih razlikujejo.

Namen tega informativnega poročila je spodbuditi dialog in razmislek med deležniki, s čimer se bodo lahko s pomočjo informacij že danes ustrezno odločili.

Prenesi in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |

Dodatne publikacije o tej temi